नेपाल सरकार
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रिय युवा परिषद्

जिल्ला युवा समितिको कार्यालय

कास्की, पोखरा

परिचय

युवाहरुको हक हितको संरक्षण र संवद्धन गरी मुलुक निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न तथा युवलाई सशक्तिकरण गरी युवा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषदको मातहत रहने गरी २०७३ सालमा स्थापित नेपाल सरकारको कार्यालय, नौ सदस्यीय जिल्ला युवा समितिको ब्यवस्था र यसको नेतृत्व अध्यक्षले गर्ने तथा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव स्तरको कर्मचारीले कार्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रावधान रहेको ।

सम्पर्क

जिल्ला युवा समितिको कार्यालय
कास्की, पोखरा ।
फोन : ०६१-४६२६३७
ईमेल : dyckaski@gmail.com

अध्यक्ष

  श्री अाशिर्वाद सुवेदी  

कार्यालय प्रमुख (उपसचिव)

श्री नगेन्द्रराज पौडेल 

 


लेखापाल

श्री पार्वती पोख्रेल पराजुली